Aktualności

“Dialog nauk”. Filozofowie i teolog dyskutowali o wolności w dobie naturalizmu

“Trwajcie w miłości mojej”. Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Choć w wymiarze ograniczonym z powodu pandemii, także w tym roku wierni różnych wyznań spotkają się na nabożeństwach ekumenicznych • Pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc“ zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana, od 18 do 25 stycznia obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan