Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Centrala

Sekretariat

Elżbieta Mirecka
tel./fax 22 828 18 15, 22 635 74 04 w. 205
e-mail: warszawa@caritas.pl

Numer KRS: 0000225750

Konta:

  • PKO SA
    Nr: 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
  • Millennium SA
    Nr: 10 1160 2202 0000 0000 4395 7726
Aktualności

Caritas dziękuje za żywy odzew na jej apele. Wciąż potrzebny nowy personel

"Nie ustajemy w poszukiwaniach osób chętnych do pracy na kolejne dni w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami" • Caritas Archidiecezji Warszawskiej informuje jak wygląda sytuacja w Ośrodku Działalności Leczniczej przy Krakowskim Przedmieściu i dziękuje za żywy odzew na jej apele

Zmarł podopieczny warszawskiej Caritas zakażony COVID-19

W ośrodku leczniczo-opiekuńczym Caritas przy Krakowskim Przedmieściu we wtorek zmarł z powodu zakażenia SARS-Cov-2 podpopieczny • Caritas apeluje o wsparcie, gdyż w placówce brakuje personelu, a z 11 osób skierowanych do ośrodka przez wojewodę stawiły się tylko dwie, w tym jedna sama wymagająca pomocy medycznej •
Opieka nad dziećmi i rodziną

Opieka nad dziećmi i rodziną

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – świetlice socjoterapeutyczne
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 12
tel. 22 643 83 33
01-136 Warszawa, ul. Sokołowska 4
tel. 22 631 15 99
02-785 Warszawa, al. KEN 101
tel. 502 621 400
02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 5/7
tel. 500 421 463
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1a
tel. 22 424 44 72

PLACÓWKI CARITAS ARCHIDIECEZJI

PLACÓWKI CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Opieka zdrowotna
Centrum Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej, w tym:

1. Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum stacjonarne
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Centrala
tel. 22 826 56 04
fax 22 635 25 25
Przyjęcia chorych
tel. 22 826 02 29
Kapelan
Ksiądz Marcin Kowalczyk
zam. 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
tel. 22 826 02 29

2. Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Błoniu: Hospicjum Domowe, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
05-870 Błonie, ul. Powstańców 8a
tel. 22 214 11 52, 502 178 834

3. Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Grójcu: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II nr 24
tel. 48 664 15 66, 606 710 562

4. Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Piłsudskiego 10
tel. 22 750 37 47

5. Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Raszynie
05-090 Raszyn, ul. Godebskiego 2
tel. 22 720 05 77

Opieka nad dziećmi i rodziną
Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – świetlice socjoterapeutyczne
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 12
tel. 22 643 83 33
01-136 Warszawa, ul. Sokołowska 4
tel. 22 631 15 99
02-785 Warszawa, al. KEN 101
tel. 502 621 400
02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 5/7
tel. 500 421 463
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1a
tel. 22 424 44 72

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
tel. 22 635 74 04 w. 209, 660 424 014
Pomoc osobom bezdomnym i najuboższym
Ośrodek „Tylko ”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1a
tel. 22 838 70 25
Schronisko „Przystań”
01-258 Warszawa, ul. Wolska 172
tel. 22 836 85 73
Jadłodajnia św. Faustyny w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II nr 24
Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1a
tel. 22 636 95 30, 793 501 396
tel. 22 836 85 73
Jadłodajnia św. Faustyny w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II nr 24
Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1a
tel. 22 636 95 30, 793 501 396

Pomoc Migrantom i Uchodźcom

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
tel. 22 635 74 04 w. 209, 660 424 014

Pomoc bezdomnym i najuboższym

Pomoc osobom bezdomnym i najuboższym
Ośrodek „Tylko”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1a
tel. 22 838 70 25

Schronisko „Przystań”
01-258 Warszawa, ul. Wolska 172
tel. 22 836 85 73

Jadłodajnia św. Faustyny w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II nr 24

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1a
tel. 22 636 95 30, 793 501 396
tel. 22 836 85 73

Jadłodajnia św. Faustyny w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II nr 24

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1a
tel. 22 636 95 30, 793 501 396