Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła

O miejscu

Kościół znajduje się w północnej pierzei Placu Teatralnego, po lewej stronie pałacu Jabłonowskich – niegdysiejszego ratusza miejskiego.

Najwcześniejsze lata

„Powstał z kaplicy*, wystawionej w r. 1722 dla ówczesnego kollegium Jezuitów. Po zniesieniu zakonu zamieniono ją na kościół parafialny**”.

(Przewodnik ilustrowany po Warszawie, Łodzi i okolicach fabrycznych, Warszawa 1897)

*pw. św. Krzyża i św. Franciszka Ksawerego (przyp. red.)
**parafii św. Andrzeja (przyp. red.)

W 1817 r. kościół został podarowany Pannom Kanoniczkom – „które właściwie nie są zgromadzeniem zakonnem, lecz stowarzyszeniem świeckiem religijnem, gdyż nie czynią ślubów zakonnych i za mąż wychodzić mogą” (Ilustrowany przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta, Warszawa 1893) – w zamian za odebrany im Marywil, na miejscu którego kilka lat później rozpoczęto budowę Teatru Wielkiego. „Kanoniczki objąwszy kościół w swoje posiadanie, przerobiły go podług planu Piotra Aignera. W obecnym swym stanie, skromny lecz schludny ten kościółek przedstawia dość ciekawy zabytek swego czasu i nadaje charakter tej części miasta; front kościoła wzniesiony jest w stylu pierwszego cesarstwa. Nic osobliwego, ze względu dzieł sztuki i pamiątek, on nie przedstawia.” (Ilustrowany przewodnik…)

Okres powojenny

W czasie Powstania Warszawskiego kościół pełnił rolę powstańczej reduty i szpitala polowego. Po zniszczeniach wojennych został w latach 1946-48 odbudowany, następnie w 1953 r. całkowicie rozebrany wraz z przylegającymi do niego kamienicami.

W 1999 r. w ramach rekonstrukcji północnej pierzei placu Teatralnego została dokonana częściowa rekonstrukcja kościoła; kamień węgielny położono w 1998 r., a już 13 czerwca 1999 r. nowy kościół został poświęcony przez Jana Pawła II podczas jego wizyty w Warszawie. 25 września nastąpiła konsekracja kościoła przez kard. Józefa Glempa.

W trakcie prac rekonstrukcyjnych odbudowano fasadę wg projektu opracowanego w pracowni „Projekt”, nawiązującego do klasycznej fasady autorstwa Chrystiana Piotra Aignera z lat 1817-21. Sam kościół został jednak znacznie skrócony ze względu na stojący przy ul. Daniłowiczowskiej wieżowiec. W tym samym stylu odbudowane też zostały sąsiednie kamienice, nawiązuje też do niego architektura sklepienia i naw kościoła. Wystrój wnętrza opracowali inż. arch. Bartłomiej Biełyszew, inż. arch. Jacek Chyrosz i ówczesny rektor kościoła ks. Wiesław Niewęgłowski. W 2004 tympanon kościoła został wzbogacony o płaskorzeźbę, przedstawiającą wizerunek Ducha Świętego pod postacią gołębicy, autorstwa prof. Gustawa Zemły.

W marcu 2008 r. miał miejsce pożar, w wyniku którego zniszczeniu uległo wiele znajdujących się wewnątrz kościoła dzieł sztuki, m.in. ozdabiający dotąd główny ołtarz obraz Chrystusa w Ogrójcu pędzla Sebastiano del Piombo. Po rekonstrukcji wnętrze przybrało obecny kształt.

Od listopada 2003 r. w kościele znajdują się relikwie św. Andrzeja Apostoła, jednego z jego dwóch patronów.

Aktualności

“Żydzi i chrześcijanie wobec święta”. Warszawskie obchody XXIII Dnia Judaizmu

Pod hasłem "Pamiętaj o dniu szabatu, aby go należycie świętować" w Warszawie już w niedzielę 12 stycznia odbyły się obchody XXIII Dnia Judaizmu • "Gromadzimy się, aby wspólnie modlić się o żarliwość wiary, niezłomną nadzieję, i miłosierną miłość dla Dzieci Jednego Boga, którzy mają być Jego świadkami we współczesnym świecie" - podkreśla w specjalnym przesłaniu na ten dzień bp Rafał Markowski, który z ramienia Episkopatu Polski od 2016 r. przewodniczy Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem.

Kancelaria

Pl. Teatralny 20
00-077 Warszawa

tel. +48 22 829 00 16
poczta@dst.waw.pl

Kancelaria nie posiada stałych godzin otwarcia. W celu załatwienia spraw formalnych, prosimy o bezpośredni kontakt z księdzem rektorem.

Msze Święte

Niedziele i święta:
10:30, 13:00 (dla dzieci), 17:00
Dni powszednie:
17:00

Księża

Rektor

Ksiądz kanonik Grzegorz Michalczyk (1964, 1990, 2012)

Krajowy duszpasterz środowisk twórczych

Spowiedź

Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą Świętą lub po niej.

Adoracja Najwiętszego Sakramentu

Codziennie od poniedziałku do soboty od 16:30.