#JutroNiedziela: III Niedziela Wielkanocna

Żeby spotkać Zmartwychwstałego, trzeba przebyć długą drogę. Drogę serca. Dzień Zmartwychwstania wraca zawsze, gdy Jezusa rozpoznajemy przy łamaniu chleba.