Jutro Niedziela Trójcy Świętej

W różnych miejscach Biblii Bóg przedstawia samego siebie. I przekonuje, że jest Trójcą