#JutroNiedziela: V Niedziela Wielkanocna

Kościół. Wspólnota ludzi budujących i budowanych, ciągle w drodze, wołających z tęsknoty: Pokaż nam Ojca. Trzy proste słowa. A kryją największą tęsknotę Kościoła