Święcenia prezbiteratu 2021. Zdjęcia

Bp Rafał Markowski udzielił 29 maja w Świątyni Opatrzności Bożej święceń prezbiteratu 26 diakonom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater".