Uroczystości w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia kard. Kazimierz Nycz wziął udział w modlitwie międzyreligijnej przy pomniku Polegli-Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawy, a następnie przewodniczył w tym miejscu Mszy świętej w intencji Powstańców