Wprowadzenie figury Matki Bożej Fatimskiej. Kardynał przewodniczył Mszy świętej w kościele św. Kazimierza

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca o godz. 18.00 wprowadzono do kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie figurę Matki Bożej Fatimskiej ♦ Umieszczono ją w kaplicy św. Antoniego

 

 

fot. Wojciech Łączyński