Sobików. Św. Stanisława Biskupa Męczennika

O parafii

Udokumentowane początki parafii sięgają roku 1437. Wtedy parafia Sobików należała do archidiakonatu czerskiego, pod koniec jego istnienia zwanego archidiakonatem czersko – warszawskim w biskupstwie poznańskim. O parafii w Sobikowie wspomina się w dokumentach zachowanych w archiwum biskupim w Poznaniu. Z nich dowiadujemy się, że „był tu kościół drewniany i mocno zniszczony” co mogło by świadczyć, jak niektórzy historycy piszą, że sama parafia mogła już istnieć nawet 200 lat wcześniej. Takie założenie można przyjąć, gdyż w dawnym dekanacie wareckim do którego należała parafia w Sobikowie, zdecydowana większość kościołów powstawały przed 1347 r. Przykładowo  parafia Góra Kalwaria erygowana była w 1252 r., w Czersku w 1245 r., w Chynowie w 1434 r.

Z protokołu powizytacyjnego biskupa Wawrzyńca Goślickiego z Poznania, który zwołał synod w Warszawie w roku 1603, dowiadujemy się, że „Istniejący od ponad 170 lat kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobikowie był w opłakanym stanie. Wzniesiony z drzewa był prawie bez dachu, z bardzo zniszczoną kruchtą, walącymi się ścianami. Mimo takiego opłakanego stanu, był nieźle wyposażony, albowiem oprócz znacznego folwarku otrzymywał dziesięciny ze wsi Sobików, Czachówek, Wągrodno, Czaplinek, Sułkowice, Grobice, Staniszewice, Rososz i Żelazna”. Należy dodać, że bp. Wawrzyniec Goślicki herbu Grzymała, był senatorem, mówcą i cenionym pisarzem politycznym, Jedno z jego dzieł dedykowane królowi Zygmuntowi Augustowi o „Senatorze doskonałym” mówiące o współpracy władcy króla z Senatem, wydawane było kilkakrotnie w Anglii i upowszechnione w Stanach Zjednoczonych. Według niektórych treściami traktatu inspirowali się tworzący konstytucję USA.

W roku 1670 wzniesiono nowy kościół drewniany. Obok kościoła wzniesiono również drewnianą dzwonnicę, która istnieje do dzisiaj od strony południowej, pomiędzy kościołem a drogą wojewódzką numer 683. W 1976 roku dzwonnica została wyremontowana i zarejestrowana w katalogu zabytków.

W sto lat później w 1770 roku powstaje cmentarz grzebalny. Zwyczajowo do czasu powstania cmentarza, zmarłych parafian, tak jak wszędzie, grzebano wokół kościoła. Między innymi pochowano tu jeszcze Maryannę Łaszczową ze Skorupskich i jej matkę (1824 r.), małżonków Ludwikę (1858 r. i Felicyana (1870 r.) Kozłowskich. Wyjątkiem było pochowanie w zbiorowej mogile na terenie obecnego cmentarza, ciał miejscowej ludności i żołnierzy szwedzkich, którzy zginęli w czasie wycofywania się w kierunku Warszawy po nieudanym oblężeniu Jasnej Góry w 1655 r.

Obecnie parafia Sobików należy do dekanatu czerskiego od momentu jego powstania w 1993 roku. Aktem notarialnym zapisane są parafii 6ha i 30 arów ziemi. Na części ziemi zbudowane zostały: kościół, stara plebania (już rozebrana), nowa plebania i budynek gospodarczy. Część ziemi to łąka, na której kiedyś był sad owocowy. Duża część ziemi jest dziś nieużytkiem. Parafia dostała te ziemi na własność przez zasiedzenie. Są też grunty cmentarne obejmujące w całości 1,5 ha powierzchni jako wieczysta dzierżawa i częściowo na podstawie umów o użyczenie.

Kancelaria parafialna

Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria

tel. +48 22 726 83 27
e-mail: parafia.sobikow@gmail.com

Kancelaria czynna:

  • od poniedziałku do piątku – godz. 17:30-18:30
  • sobota – godz. 9:00-16:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:30 (kaplica w Czachówku), 10:00, 12:00, 13:15 (poza wakacjami)
Dni powszednie:
18:00 (w okresie zimowym o godz. 17:00)

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz prałat Włodzimierz Czerwiński (1987, 2013)

Dziekan dekanatu czerskiego
Wikariusz

Ksiądz Piotr Ganc (1999, 2020)

Pomoc duszpasterska

Ksiądz dr hab. Cezary Smuniewski (2003, 2014)