Chiński jezuita stanie na czele diecezji Hongkong. To kluczowe stanowisko

Ojciec Święty mianował ks. Stephena Chow Sau-yan, S J, dotychczasowego prowincjała Prowincji Chińskiej Towarzystwa Jezusowego, biskupem diecezji Hongkong w Chinach - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ks. Stephen Chow Sau-yan, SJ, urodził się 7 sierpnia 1959 r. w Hongkongu. Uzyskał tytuł licencjata i magistra psychologii na University of Minnesota, USA. Następnie 27 września 1984 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

W latach 1986-1988 odbył nowicjat i uzyskał licencjat kanoniczny z filozofii w Irlandii, kontynuując studia teologiczne w latach 1988-1993 w Hongkongu, gdzie 16 lipca 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie. Na Uniwersytecie Loyola w Chicago uzyskał tytuł magistra w zakresie rozwoju organizacyjnego (1993-1995), a na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie (2000-2006) uzyskał stopień doktora w zakresie rozwoju i psychologii człowieka. Swoje śluby wieczyste złożył 17 kwietnia 2007 roku.

Od 2007 r. był przełożonym dwóch kolegiów jezuickich w Hongkongu i Wah Yan, Kowloon; wykładowcą na Uniwersytecie w Hongkongu (2008-2015) i wychowawcą jezuickim (2009-2017). Od 2009 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Chińskiej Prowincji Jezuitów, a od 2012 r. niepełnoetatowego wykładowcy psychologii w Seminarium Diecezjalnym Ducha Świętego w Hongkongu; od 2012 do 2014 r. był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Hongkongu, od 2013 do 2017 r. konsultorem prowincjalnym, a od 2017 r. członkiem Diecezjalnej Rady Edukacji.

Od 1 stycznia 2018 r. do chwili obecnej był prowincjałem Prowincji Chińskiej Towarzystwa Jezusowego, a od 2020 r. wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Przełożonych Zakonnych Instytutów Męskich w Hongkongu.

Na terenie liczącej 7,5 mln mieszkańców diecezji Hongkongu katolicy stanowią 8, 2 proc. ludności i jest ich 611 tys. Posługuje im niemal 300 kapłanów, a na każdego przypada ok. 3 tys. wiernych. Ta była kolonia brytyjska posiada status specjalnego regionu administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej. Władze w Pekinie usiłują ograniczać prawa obywateli Hongkongu, do których przestrzegania zobowiązały się w 1997 roku.

ag/KAI/Stacja7