Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na UKSW

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Inauguracja rozpocznie się Mszą świętą pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza o godz. 9:30. Następnie, o godz. 11.00, rozpocznie się uroczysta sesja w auli Jana Pawła II, podczas której wykład inaugurujący wygłosi a

PROGRAM INAUGURACJI

godz. 9.30
Msza Święta koncelebrowana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3 pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW

godz. 11.00
Uroczysta sesja w auli im. Jana Pawła II
Hymn państwowy
Przemówienie Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW
Wystąpienia Gości
Immatrykulacja
Gaude Mater Polonia
Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów
Wykład inauguracyjny pt. „Miejsce UKSW w świecie nauki” – ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki
Gaudeamus igitur