Katechezy Drogi Neokatechumenalnej

Parafia: Warszawa. Św. Kazimierza
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Katechiści i wspólnota zapraszają dorosłych i młodzież w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00