Kongregacja dziekanów i wicedziekanów, dekanalnych animatorów duszpasterstwa dzieci i młodzieży oraz ojców duchownych

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Kongregacja odbędzie się w sobotę 6 listopada o godz. 10.00 a jej tematem będzie przeprowadzenie fazy diecezjalnej Synodu