Kurs liturgiczny dla fotografów

Miejsce: Akademia Katolicka w Warszawie (AKW) – Collegium Joanneum
Zgłoszenia do 20 czerwca przyjmuje Papieski Wydział Teologiczny Collegium Joanneum

Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych odbędzie się 28-29 lipca oraz 8-9 września 2020 r., w godzinach od 17.00 do 20.00

Prosimy osoby zrekrutowane na Kurs, który z powodu pandemii nie odbył się 31 marca – 1 kwietnia br. by nowym podaniem do dnia 20 czerwca 2020 r. potwierdzały chęć odbycia Kursu w dacie przez siebie wybranej:

  • 28-29 lipca 2020 r.
  • lub 8-9 września 2020 r.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: fotografia@pwtw.pl

Zapisywane są wyłącznie osoby, które przesłały do nas komplet dokumentów

  • podanie
  • ankieta personalna ze zdjęciem
  • zdjęcie do legitymacji, 200 DPI, opisane Nazwiskiem i Imieniem/Imionami

Dokumenty do pobrania

 

Kontakt do sekretariatu:

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

tel. (22) 869 98 90
e-mail: sekretariat@pwtw.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /PWTW/domyslna