Wydarzenia: Męka Pańska

Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi

Parafia: Warszawa. Świętego Krzyża na Trakcie Królewskim

W tym roku kazania pasyjne na Gorzkich Żalach w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie głosi ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. Cały cykl został zatytuowany: “Mój lekarz Chrystus”