Spotkanie duszpasterstwa młodzieży “Grono”

Parafia: Warszawa. Bł. Władysława z Gielniowa
Spotkanie rozpoczyna się po mszy świętej o godz. 18:00 w budynku dawnej kaplicy