Spotkanie: “Wyszyński. Narodziny nowego człowieka”

Transmisja online
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Pretekstem do spotkania będzie nowa książka o. Zdzisława Kijasa OFMConv. „Wyszyński. Narodziny nowego człowieka”, a dyskusja wokół niej poświęcona będzie nauczaniu społecznemu oraz dziedzictwu duchowemu Prymasa Tysiąclecia. Wezmą w niej udział: Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego, Marcin Przeciszewski, prezes KAI, o. prof. Zdzisław J. Kijas OFMConv autor publikacji oraz Piotr Sutowicz reprezentujący Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

O. Zdzisław J. Kijas w książce „Wyszyński. Narodziny nowego człowieka”, przygląda się kard. Stefanowi Wyszyńskiemu w czasie gdy był internowany. Opisuje jaką drogę wewnętrzną przeszedł Prymas podczas uwięzienia i jak udało mu się, dzięki wierze, „narodzić się” na nowo; z nową siłą i pomysłami. Dotyka takich kwestii jak: modlitwa, obecność Chrystusa w cierpieniu, wolność i praca, czyli elementów, z których utkane są dni wierzącego.

Jak zaznacza autor: „Chciałem to pokazać. Pragnieniem moim było opisać to w miarę dokładnie i nie tylko, aby oddać prawdę o Prymasie, ale również, aby zachęcić innych, będących w podobnych trudnościach. Chodzi bowiem o to, aby się nie poddali, lecz ufni w pomoc z nieba, obrócili pozorne trudności w szansę na sukces, aby nigdy nie tracili nadziei na bliskość i miłość Boga”.

Ważnym zagadnieniem, poruszonym na kartach książki, jest czas ciemności i światła, czyli to, co autorzy mistyczni określają jako noc ducha. To ona stanowi punkt wyjścia do prawdziwej wolności, przemiany wewnętrznej.