Święcenia diakona stałego

Parafia: Warszawa. Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście
Archidiecezja Warszawska będzie miała nowego diakona stałego. Święcenia diakonatu przyjmie Cezary Uszyński

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23 maja o godz.11 00 bp Michał Janocha będzie przewodniczył w Archikatedrze Warszawskiej Mszy świętej, w czasie której udzieli kandydatowi święceń diakonatu.

Cezary Uszyński z parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem o specjalności elektroenergetyka. Studia ukończył w 1979 r. na Politechnice Warszawskiej. Ponadto w 2018 r. ukończył 6-letnie studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Od 11 lat jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej, codziennie służy przy ołtarzu w swojej parafii. Odwiedza chorych, którym zanosi Komunię świętą. Ponadto od kilku lat w niedziele pomaga w udzielaniu Komunii świętej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim.

Kandydat do diakonatu ma obecnie 68 lat a od 47 lat jest żonaty z Magdaleną, jest ojcem czterech dorosłych córek. Będzie piątym diakonem stałym inkardynowanym do Archidiecezji Warszawskiej. Pierwszy diakon stały został wyświęcony w Archidiecezji Warszawskiej w 2009 r.

Zadaniem diakona jest asystowanie prezbiterowi (szczególnie biskupowi) w celebracjach Eucharystii. Diakon stały może odprawiać nabożeństwa, błogosławić małżeństwa, głosić kazania, udzielać Komunii świętej i chrztów oraz prowadzić pogrzeby.